Play
Mute

2-day: The enneagram for Self-Awareness and 5-day: Discovering the Depths of Your Essential Nature.

Jul 15, 2022
-
Jul 20, 2022
Hide Map
2 day retreat 200EUR and 5 day retreat 450EUR

ENNEAGRAM POT DO SRECE

 

Lepo pozdrav vsem skupaj.

Imamo novi dogodek na vidiku, ki se bo odvijal od 15.7.2022do 20.7.2022

V Sloveinijo prideta Lisa Schumacher in Jared Franks. Lisa in Jared sta bila moja mentorja v Leela School of awakening. Solo je osnovalElia Jaxon Bear, zivljenski partner ter moz zelo znane uciteljice Gangaji. Gangajiin Elia sta zakljucila s potovanji po evropi , ampak njihovo ucenje se siri sevedno naprej. Njihova misija je, da skozi enneagram, ki mu pravimo modroogledalo odkrijemo skrite koticke nasega nezavednega dela nas samih, ki nampovzroca trpljenje in se tako dokoncno osvobodimo ter zazivimo v miru in radosti.

 

Vsak si želi biti srečen. To je univerzalna komponentačloveškega stanja in se morda zdi tako samoumevna, da ni vredna pozornosti.Tudi tisti, ki se močno sovražijo ali izvajajo nasilje nad drugimi, lahkoizsledijo nagon nazaj do najgloblje neizpolnjene želje po sreči.

 

Zakaj je tako malo zares srečnih? Kako to, da jeuniverzalno iskanje sreče pripeljalo do celotnega spektra trpljenja na templanetu? Kako se lahko želja po sreči pokaže kot nevednost, pohlep in nasilje?

 

Enneagram osvoboditve ponuja odgovor na to uganko in kažena rešitev.

 

V našem času se je Enneagram osvoboditve pojavil kotiluzorno zdravilo za zdravljenje iluzorne bolezni. Bolezen je egoična idejaločitve, ki temelji na zgodbi o »jaz in mojem življenju«. Zdravilo je pogledativ modrostno zrcalo Enneagrama in videti mimo vsake lažne identifikacije dosvoje prave identitete.

 

1. Zgodovina eneagrama osvoboditve

Beseda Eneagram prihaja iz grščine in pomeni"devetstranski". Grški filozof Pitagora je razvil model Enneagrama,ki temelji na geometriji trikotnikov in vibracijah oktav, kot način zamatematično izražanje harmonije kozmosa. (Pitagorov izrek je primer njegovegazanimanja za notranjo matematiko geometrije.) Prva risba Eneagrama prihaja odenega Pitagorinih učencev in je izraz matematike in harmonike materializacije.Z uporabo tega modela na človeško psiho dobi narava človeškega uma konkretnaoblika in resnični značaj in bistvo je mogoče razbrati in izraziti.

 

Začenši s Pitagorino prvo skrivnostno šolo v stariGrčiji, je bilo pouk tisoč let skrivnost. Sveto je bilo skrito pred profanim,skrivnostne šole in bratovščine pa so prenašale svoj nauk iz roda v rod.

 

V naši dobi je Enneagram prvič prišel na dan na zahodu vnaukih G. I. Gurdjieffa, mistika, filozofa, duhovnega učitelja in skladatelja,rojenega v Armeniji v poznem devetnajstem stoletju. Gurdjieff je trdil, da seje svojega poučevanja naučil iz skrivnostne šole v Srednji Aziji.

 

Enneagram se je nato pojavil na zahodu prek OscarjaIchaza, učitelja v Arici v Čilu, ki je začel Arico, svojo duhovno šolo, ki jeučila njegovo različico Enneagrama. Ichazo je poučevanje vzel iz abstraktnegain razvil značilnosti devetih različnih fiksiranja z lahko prepoznavnimilastnostmi. To je bilo revolucionarno. Ker pa ga je poimenoval Enneagramosebnosti, je globino raziskovanja omejil na površne spremembe osebnosti ali nadelo na izpopolnjevanju boljše fiksacije.

 

Claudio Naranjo, psihoterapevt in študent Ichaza, je poukodnesel v Berkeley v Kaliforniji, kjer je bil izpopolnjen s psihološko globino.Eli Jaxon-Bear se je tega naučil od Naranja in dveh njegovih učencev. Zavedajočse, da je pouk omejen na osebnost, je model poglobil in preoblikoval v Eneagramosvoboditve.

 

 2. Funkcija eneagrama osvoboditve

Velik dar Eneagrama Osvoboditve je, da nam daje natančnostrukturo vozla ega. Zavedanje je naš meč in Enneagram nam pokaže vozel, ki gaje treba presekati. Na ta način je možno razsvetljenje oziroma samouresničitev.

 

Enneagram razkriva, kako smo "jaz" napačnoidentificirali kot našo egoično identifikacijo s fizičnim, čustvenim inmentalnim telesom. Ta identifikacija se kaže v nepreverjenem prepričanju, dasmo telo z vedenjem, občutki in mislimi. Ko se ti vzorci podzavestneidentifikacije razkrijejo, jih je mogoče zavreči pri iskanju pravega »jaz«. Nata način je Enneagram takoj uporaben v procesu prebujanja oziromarazsvetljenja.

 

Ko smo pripravljeni gledati neposredno na tisto, kar smozamaskirali in utemeljili, nam Enneagram daje svetlobo – odseva svetlobo brezpresoje. Omogoča nam, da vidimo mehansko naravo ega, ki smo ga identificiralikot »jaz«. Na ta način je Eneagram izjemno natančen pri opisu tega, kar jenapačno, tako da se lahko razkrije, kaj je res.

 

Vsak ima "glavno lastnost". Ta glavnaznačilnost je tisti del naše egoistične identitete, ki nam ga je najtežjevideti, na primer konico nosu brez ogledala. Celoten vzorec naših misli,občutkov in vedenja se nam zdi tako resničen in tako oseben, da smo ga napačnoidentificirali kot to, kar smo. Prodorna kakovost ozadja te glavne značilnostipreprečuje, da bi jo neposredno preučili. Pravzaprav je ta lastnost hkratiovira in potencialna vrata do spoznanja, kdo v resnici smo.

 

 

3. Eneagram osvoboditve

Enneagram osvoboditve je način prepoznavanja devetihrazličnih egoističnih mask.

 

Obstajajo tri jedrne fiksacije z notranjo ineksteriorizirano različico vsakega.

 

Ko se identifikacija pojavi v fizičnem telesu, fiksacijatemelji na jezi.

Ko se v mentalnem telesu pojavi identifikacija, jefiksacija temelji na strahu.

Ko je identifikacija v čustvenem telesu, je fiksacijahisterija, ki temelji na sramu.

Fiksacija je možna le, če obstaja identifikacija sfizičnim, čustvenim in mentalnim telesom. Dokler je ta vozel zavezan in zavestv trenutku verjame, da je oblika - subtilna ali groba -, se fiksacijakristalizira v enem od treh teles manifestacije.

15.7.2022 odprto srecanje ob 18h vsi so dobrodosli zeljena donocija 20EUR

Od 16.7.2022 do 20.7.2022

prvo srecanje ob 11h

drugo srecanje ob 14:30

tretje srecanje ob 17h

NA DOGODEK SE LAHKO PRIJAVITE TUKAJ: https://leelaschool.org/product/discovering-the-depths-of-your-essential-nature-retreat-with-jared-and-lisa-in-slovenia/

P.s. 15.7 bo odprto srecanje, kar pomeni, da ste vsi dobrodosli. Zazeljena je donacija 20EUR. Samo srecanje bo potekalo v angleskem jeziku.

 

 

back to events