SKUPINSKA SRECANJA

Na skupinskih srecanjih skoraj vedno pricnemo z meditacijo, ki je vsakic
popolnoma drugacna. Aleksandar tudi tukaj deluje zelo intuitivno, zato se vodstvo
samega srecanja in dinamika vodenja lahko popolnoma spremenita. Vcasih pricne
z govorom, ki je skoraj vedno spontan. Vcasih pride tudi s kaksno tematiko, na
podlagi katere se porodijo vprasanja, ki jih Aleksandar razjasni s svoje perspektive
vedenja. Na vsakem srecanju Aleksandar povabi obiskovalce, da pridejo do njega,
da bi pogledali globlje od svojih prepricanj in pogojevanj ter se tako osvobodili
ponavljajoce se zgodbe, ki jih drzi v nezavednem transu trpljenja, ki mu pravijo jaz
in moj svet. Ko ozavestimo nezavedne vzorce, misli in custva, imamo moznost, da
se odpremo, pogledamo resnici v oci in se tako osvobodimo osebnega transa
trpljenja ter spet obcutimo svezino svojega bitja. V kolikor ste pogumni in imate
goreco zeljo koncati zgodbo (trpljenje), ki si jo pripovedujete, vam bo Aleksandar
pomagal in vam stal ob strani, da se ne boste ponovno ujeli v trike svojega uma in
tako za vse vecne case koncali nerazreseno zgodbo, ki vas je drzala v iluziji vasega
uma.