Mute
MUSIC

Pocivaj v svojem sebstvu

Srecanja z Alexom

Nedualna učenja z Alexom

Ko govorimo o nedualnem učenju, pomeni, da Aleksandar govori iz svoje osebne izkušnje. Nikoli se ne pripravi na govor, temveč začne govoriti iz svoje pristnosti. Taksna srečanja lahko prinesejo velik preobrat v vašem osebnem življenju in tako končajo trpljenje za vas same.

Nedualna učenja pripomorejo pri končanju osebnega trpljenja, ki mu pravimo jaz in moj svet. Ego ali osebni jaz je ustvarjen v svetu, v katerem živimo, in nosi težo osebnosti.

V kolikor obstaja prepričanje, da obstaja oseba, obstajajo tudi pričakovanja, ki posledično vodijo v konflikt. Ko se zgodi spoznanje, da ne obstajam kot oseba, temveč samo kot biološki instrument, skozi katerega teče življenjska sila, odpadejo vsa pričakovanja do nas samih ter sveta, v katerem živimo. To posledično vodi do večjega miru za nas same.

Ko nedualno učenje prinese spremembe v razumevanju, da ne obstaja nekdo, ki nekaj počne, temveč se vse odvija spontano  brez našega osebnega napora, takrat odpade večji del psihološkega trpljenja, kar posledično vodi do miru in izpolnjenosti.

Ves ta svet, ki ga doživljamo skozi objektiv naše osebnosti, se skozi  nedualno spoznanje prepozna kot neresnično, ker edino, kar je resnično, je to, kar je vedno tukaj in se ne spreminja, med tem ko se spreminjajo naše misli, naša čustva in pa nasplošno naš celotni notranji svet.

Kako lahko prepoznamo nedualno resnico?

Nedulano prepoznanje se zgodi! Mi ne moremo ničesar narediti, da bi se to prepoznanje lahko zgodilo, ker v resnici osebni delovalec ne obstaja. Lahko se zgodi, da dobite željo, ki pa je niste vi ustvarili, in potem začnete slediti takšnemu učenju, ki lahko vodi do preobrata. Ko se udeležite takšnega srečanja z Aleksandrom, boste imeli možnost poglobljenega izpraševanja, da bi lahko zazrli mimo vaših pogojevanj, prepričanj in tako imeli možnost spoznati tisto, kar je vedno tukaj.

Ko se zgodi preobrat in prepoznamo, kdo v resnici smo, v trenutku odpadejo vsa naša prepričanja o svetu in nas samih. To pomeni, da bo svet še vedno deloval enako, kot je deloval do sedaj. Ljudje bodo še vedno verjeli v dualnost in zgodbe drugih itd. Tudi vi se boste po takšnem prepoznanju vključevali v svet in ga živeli, kot da je dualen, vendar s prepoznanjem in vedenjem, kdo v resnici ste mimo te dualnosti, kar posledično prinese več miru, razumevanja in pa seveda ljubezni za vas same.