TERAPIJA

Srecanja ena na ena

Play
Mute

Terapija z Alexom


V kolikor ni vaša želja, da bi se osvobodili dokončno in se še vedno želite zdraviti na umskem, čustvenem ter fizičnem nivoju, potem je Aleksandar pravi naslov za vas.

Aleksandar vam lahko pomaga pri zdravljenju fobij, raznih strahov iz travmatičnih izkušenj, anksioznih motenj ter drugih psiholoških in čustvenih težav  iz vaše preteklosti.

Njegovo delo temelji na napredni hipnoterapiji, s katero pride zelo hitro do vzroka vašega problema, ki se nahaja v vašem nezavednem delu. Ko pridete do vzroka vašega problema in ga ozavestite, potem imate možnost spremembe.

Kaj je trpljenje?

Trpljenje se pojavi takrat, ko se znajdemo v situaciji, ki ni v skladu z našimi prepričanji, ki smo jih podedovali od naših staršev, šolstva in sveta, v katerem živimo. Takrat se pojavi konflikt v nas samih in potem obsojamo druge ali pa obsojamo sebe, se počutimo krive, užaljene ter nesrečne. Vse to se dogaja v umski, fizični ter čustveni sferi našega bitja. Ko se določeni dejavniki na sami terapiji izrazijo in najdete vzrok vašega problema, vas Aleksandar pripelje do trajne spremembe, ki se začne izražati v vašem življenju kot večji mir za vas same. Mir je odsotnost trpljenja.

Na terapiji lahko razrešujete partnerske odnose, različne odvisnosti, spreminjate sebe in vaša prepričanja ter delate na sebi in kreirate osebnost, kakršno si vi želite.

Drugi del terapije je za Ljudi, ki se ne želijo več spreminjati, ampak imajo resnično željo po osvoboditvi in želijo končati trpljenje za vse večne čase in živeti v miru ter radosti.

Temelji terapije:

  • Vsakdo živi v budnem transu, ki mu pravimo 'ego'. Ne vidimo sveta takega, kakršen je, temveč vidimo lastno projekcijo sveta. Trans temelji na prepričanju Vem, kdo sem. Vem, kaj sem. Vem, kje sem. Vsakršno prepričanje pomeni trans.
  • Ta trans vključuje telesne, čustvene in umske vidike naših možganov, ki podeljujejo našemu izkustvu občutek resničnosti. Verjamemo v resničnost vsega, kar zaznavamo, občutimo in mislimo. Tej osebni resničnosti pravimo 'jaz', medtem ko jo psihiatri imenujejo 'ego'. Znamenje ega je trpljenje.
  • Trans je sporazumen. Osebni trans, v katerem sem »jaz svoje ime, svoje telo, svoje misli in čustva«, se dodatno okrepi z identičnim prepričanjem ljudi v naši okolici, začenši s starši in tistimi, ki so skrbeli za nas v zgodnjem otroštvu. Osebni trans izhaja iz družinskega transa, ta izhaja iz transa skupnosti in plemena, ta pa izhaja iz planetarnega transa. Na primer, če nehate verjeti v vrednost koščkov papirja, imenovanih denar, se trans denarja ne bo končal, saj vsi drugi še vedno verjamejo vanj.
  • Noben trans ne more obstajati brez zgodbe. Zgodba podeli pomen predmetom in dogodkom, ki se pojavljajo, in sproža občutek vzročnosti, ta pa ne more obstajati brez preteklosti in prihodnosti.
  • Prebujenje iz sporazumnega transa vodi v razočaranje. Na primer, ko nehamo verjeti v neko religijo in jo ugledamo v pravi luči, se počutimo osvobojene transa in obenem obupane zaradi razočaranja. Biti razočaran pomeni prebuditi se iz utvare transa. To vodi do trenutnega občutka osvobojenosti in obenem do občutka odtujenosti oziroma ločenosti, ki je bistvena faza prebujanja iz osebnega transa. Prebuditev iz nekega sporazumnega transa je lahko uvod v prebuditev iz osebnega transa, saj prvo prebujenje sproži doživljanje samotne ločenosti. Odtujitev je sestavni del procesa individuacije, ki v tolikšni meri osvobodi našo pozornost, da jo lahko usmerimo navznoter.
  • Prebuditev iz osebnega transa vodi k samospoznanju. Kdor je spoznal sebe, je osvobojen iluzije in preplavljen z občutkom izpolnjenosti. Potem lahko živi osvobojen brezupa, zadovoljno in produktivno, brez napetosti, ki so posledica dvoma vase in brez občutka, da ni vreden ljubezni. Vsa ta negativna čustvena stanja so znamenja egoističnega stanja osebnega transa. Prebuditev iz osebnega transa vodi k prej nedosegljivemu cilju trajne sreče, izvirajoče iz notranje izpolnitve, in ne več iz zunanjih okoliščin.

Srecanja Ena na Ena Z Alexom

Cena terapije znasa 100eur 90min

Potek terapije: Na terapiji Aleksandar pricne z izprasevanjem, da bi lahko odkril vzrok vasega problema. Za uspesnost same terapije se je potrebno resnico odpreti in biti resnicno iskreni z Aleksandrom, ker edino tako boste lahko naredili trajano spremembo in tako koncali z tem kar vas muci. Temelj uspesne terapije je vasa iskrenost in zelja do spremembe!